Tenester

Rekneskapsføring

Rekneskapspliktige føretak må forholde seg til detaljerte regelverk som til dømes rekneskaps-,…

Skatt

Vi hjelper gjerne våre kundar med å utforme brev ved skatteklager, krav om…

Rådgjeving

Vest Rekneskap har lang erfaring innan rekneskaps- og revisjonsbransjen. Vi kan bistå…

Om oss

Vest Rekneskap er eit rekneskapskontor med hovudsete i Førde i Sogn og Fjordane. Vi har gjennom fleire års erfaring frå rekneskap og revisjon, opparbeidda oss eit fagleg kompetent miljø som er genuint opptekne av å ivareta og tilrettelegge for den enkelte kunden sine behov og ønskjer.

Tilsette

Inge Årdal

Inge Årdal

Rekneskapsførar / Siviløkonom

Inge@vere.no

92 29 39 68

Autorisert rekneskapsførar med erfaring frå revisjonsbransjen

Martin Savland

Martin Savland

Siviløkonom

Martin@vere.no

99 31 25 55

Jobber med rekneskap og har ansvar for Marknadsføring av bedrifta

Espen Engebø

Espen Engebø

Autorisert rekneskapsførar

Espen@vere.no

99 41 99 51

Autorisert rekneskapsførar

Jobber med rekneskap (Bokføring, fakturering, lønn og avstemming). Har fra tidligere en 5 års arbeidserfaring fra Bank virksomhet.

Karoline Kvamme

Karoline Kvamme

Rekneskapskonsulent

Karoline@vere.no

48 16 71 08

Rekneskapskonsulent

Signe Marie Landøy

Signe Marie Landøy

Autorisert rekneskapsførar

 Signe-marie@vere.no

91 19 48 41

Autorisert rekneskapsførar

Margun Myrmel Øren

Margun Myrmel Øren

Rekneskapskonsulent

Margun@vere.no

48 03 60 48

Arbeider ihovudsak med bokføring, avstemming, fakturering og lønn

Kompetanse

Kompetanse; vi meiner at vår breie formelle og erfaringsmessige kompetanse er eit konkurransefortrinn. Mange av våre tilsette er autoriserte rekneskapsførarar og våre kundar vil merke dette ved at produktet vi tilbyr har høg kvalitet.

Les meir

Våre verdiar

Kvalitet

Kvalitet; vi stiller store krav til oss sjølve og våre produkt. Våre produkt og tenester skal vere av høg kvalitet. Dette oppnår vi gjennom ein god intern organisering, den beste programvaren på marknaden, sterk kompetanse samt god service.
Les meir