Forretningsførsel

Om det er ønskjeleg kan Vest Rekneskap administrere deler av selskapet eller vi kan utføre enkelttenester etter behov. Det at vi tilbyr tenester innan forretningsførsel er ein direkte konsekvens av at vi trur verksemda di oppnår betre lønnsomheit om de kan bruke all sin tid på kjernen i verksemda.

Vi vil kjenne verksemda di godt og vil utføre arbeidsoppgåver effektivt og nøyaktig.

Vi kan tilby følgjande tenester innanfor forretningsførsel:

  • Betalig av rekningar
  • Fakturering og purring
  • Kontaktperson ovanfor bank, leverandør og kundar
  • Administrasjon av tilsette (arbeidskontraktar etc.)
  • EHF (Elektronisk handelsformat)
  • Oppretting og scanning av faktura
  • Kontaktperson for offentlege etatar
  • I tillegg til det som kjem under rekneskapsføring og offentleg rapportering