Forside

Vest Rekneskap er eit autorisert rekneskapsførarselskap med kontor i Førde i Sunnfjord. Vår verksemd er rekneskapsføring, rådgjeving og administrative konsulenttenester.

Vårt fagmiljø skal vere stort nok til å dekkje dine behov innan rekneskap og økonomisk rådgjeving, samtidig som vi ønskjer å vere små nok til at vi beheld den personlege nærleiken til deg som kunde.