Om oss

Vest Rekneskap er eit rekneskapsfirma med kontor i Førde i Sogn og Fjordane. Vi held til på Øyrane i gamle administrasjonsbygget til tidlegare Ankerløkken Verft. Gjennom fleire års erfaring med rekneskap, har vi opparbeida oss eit stort fagleg kompetent miljø som er opptekne av å ivareta den enkelte kunden sine behov og ønskjer. Som eit framtidsretta rekneskapsskontor skal vi til ei kvar tid tilby brukarvennlege og tidsbesparande løysingar basert på dei behov kunden har.

Vest Rekneskap har lokale eigarar og ønskjer å opprette ein lokal profil og vere eit kjedeuavhengig rekneskapskontor..