Om oss

Vest Rekneskap er eit rekneskapsfirma med kontor i Førde i Sunnfjord. Vi held til på Øyrane i gamle administrasjonsbygget til tidlegare Ankerløkken Verft.

I dag er vi 8 tilsette og har erfaring frå mange ulike bransjar. Vårt mål er at våre kundar opplever at vi leverer tenester med høg kvalitet. Gjennom fleire års erfaring med rekneskap, har vi opparbeida oss eit stort fagleg kompetent miljø som er opptekne av å ivareta den enkelte kunden sine behov og ønskjer. Som eit framtidsretta rekneskapsskontor skal vi til ei kvar tid tilby brukarvennlege og tidsbesparande løysingar basert på dei behov kunden har.

Vest Rekneskap har lokale eigarar og ønskjer å opprette ein lokal profil og vere eit kjedeuavhengig rekneskapskontor..