Rådgjeving

Vest Rekneskap har lang erfaring innan rekneskaps- og revisjonsbransjen. Vi kan bistå med gjennomgang av interne rutinar og prosessar.

 Nokon av våre rådgjevingstenester:

  • Hjelp til val av selskapsform
  • Etablering og registrering av bedrift
  • Utreding og bistand i avgiftsmessige spørsmål
  • Bistand ved selskapsavviklingar
  • Bistand ved auke av aksjekapital
  • Bistand ved henvending til offentlege etatar
  • Bistand ved budsjettering
  • Bistand ved skatt og rekneskapsfaglege spørsmål